care sunt etapele unui proiect?

Care sunt etapele unui proiect?

Sursa foto: https://www.pexels.com/photo/man-using-turned-on-macbook-pro-on-white-printer-papers-110469/

 

Încredințarea proiectului de renovare sau construcție unui birou arhitectura este prima decizie de luat pentru a asigura succesul proiectului la timp.

 

Lucrul cu un arhitect face posibilă asigurarea celor 4 etape cheie ale oricărui proiect de renovare sau construcție:

  • studiu de fezabilitate;
  • faza de proiectare;
  • consultarea companiilor și a contractorilor de lucrări;
  • monitorizarea și recepţia lucrării.

În timpul primei întâlniri, arhitectul (managerul de proiect) și clientul (proprietarul proiectului) se cunosc, adesea pe locul proiectului, fie pe un teren construibil, fie într-un apartament pentru renovare. Clientul explică intențiile sale de proiect, dorinţele, nevoile, bugetul său, data aproximativă de livrare și diferitele sale constrângeri.

 

Arhitectul își ascultă cu atenție clientul și îi explică metodologia de lucru. Cel mai adesea, el va vizita locul cu o privire analitică şi va face cateva fotografii. Înainte sau în timpul acestei etape, arhitectul prezintă clientului o propunere de contract care protejează ambele părți și care angajează asigurarea arhitectului imediat ce începe să lucreze.

●     Studiu de fezabilitate

În funcție de natura proiectului, arhitectul efectuează o analiză specifică a sitului. În cazul unui teren construibil, va lua în considerare orientarea, proximitatea acceselor, natura solului, printre altele. În cazul unei proprietăți care urmează să fie renovată, acesta va analiza structura existentă, starea elementelor prezente, ce anume poate fi păstrat, demolat sau recondiţionat.

 

Arhitectul va întocmi apoi proiectul DTOE care trebuie să cuprindă o descriere a tuturor lucrărilor provizorii, având în vedere spatiile ocupate temporar, dar şi zonele din împrejurimi, chiar dacă este vorba de domeniul public. Toate aceste date sunt rezumate în primele documente produse de arhitect care constituie studiul de fezabilitate.

În cazul unui teren construibil, el va stabili unde este posibilă construcţia și până la ce înălțime, adică să definească volumul de clădire, în funcţie de suprafețele comunicate de client.

●     Faza de proiectare

În funcție de rezultatele studiului de fezabilitate, clientul alege dacă își continuă sau nu proiectul. Chiar dacă uneori trebuie făcute unele concesii, măiestria arhitectului permite, în general, clientului să ducă la bun sfârşit realizarea proiectului.

 

Faza de proiectare este împărțită în mai multe subetape, în funcție de dimensiunea proiectului. Arhitectul transmite clientului propuneri, pe care le validează integral sau parțial. Proiectul progresează în funcție de aceste decizii și dacă sunt validate etapele intermediare.

●     Consultarea companiilor

În această fază, arhitectul poate căuta expertiza altor profesionişti, cum ar fi birouri de proiectare specializate, un controlor tehnic. Aceste costuri de gestionare a proiectelor sunt responsabilitatea clientului.

●     Supravegherea lucrării

În cazul unei misiuni complete, arhitectul monitorizează desfăşurarea proiectului. Cel mai adesea, el merge pe șantier o dată pe săptămână (în funcție de ceea ce a fost convenit în contractul său), verifică calitatea a ceea ce a fost făcut, în conformitate cu regulile convenite și respectarea programului. Toate vizitele, observațiile şi modificările sunt menționate într-un proces-verbal. Acest document legal face posibilă soluționarea în caz de litigii.

●     Recepția lucrării

În majoritatea cazurilor, proiectele sunt finalizate corect. Dar, în cazul unui litigiu, mai mult sau mai puțin important, arhitectul este cel mai bine plasat pentru a gestiona situația. În caz de întârziere, servicii slabe sau nerealizate, în funcție de ceea ce este prevăzut în contract și de responsabilitățile implicate, arhitectul poate impune penalități companiei în cauză.

 

Succes Grup

Succes Grup este o companie specializata in activitati de presa si PR, software, marketing, consultanta si nu numai!Echipa este formata din specialisti din domeniu, aflati intr-o continua dezvoltare profesionala pentru a avea maxim de performanta.O singura companie - multe servicii de business oferite!https://succes-grup.ro/

View all posts by Succes Grup →