consiliul-judetean-”ingheata”-taxele-pentru-eliberarea-certificatelor-de-urbanism,-avizelor-si-autorizatiilor-de-constructie

Consiliul Județean ”îngheață” taxele pentru eliberarea certificatelor de urbanism, avizelor și autorizațiilor de construcție

Taxele pe 2021 pentru eliberarea documentelor și avizelor în domeniul construcțiilor care sunt de competența Consiliului Județean vor rămâne la același nivel ca în 2020. Așa a hotărât deliberativul județean în ultima ședință din acest an. Astfel, pentru eliberarea certificatului de urbanism taxa variază în funcție de suprafața construcției. Taxa este de 5 lei pentru o suprafață de până în 150 de metri pătrați și de 14 lei pentru 1.000 de metri pătrați. Ce depășește 1.000 de metri pătrați la cei 14 lei se mai adaugă câte un ban pentru fiecare metru pătrat. În mediul rural taxa este la jumătate. Taxa pentru eliberarea unei autorizații de construire pentru o clădire rezidentială sau clădire-anexă este egală cu 0,5% din valoa rea autorizată a lucrărilor de construcții iar pentru alte construcții taxa este de 1% din valoarea autorizată a lucrărilor. Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism și a autorizatiei de construire de către Comisia de urbanism și amenajarea teritoriului sau de către structurile de specialitate din cadrul Consiliului Judetean Suceava, este de 13 lei. Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism sau a unei autorizatii de construire este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizatiei initiale. Taxa pentru eliberarea autorizației de desființare totală sau pațială a unei construcții, este egală cu 0,1% din valoarea impozabilă a construcției. Taxa pentru eliberarea autorizatiei necesare pentru lucrările de organizare de șantier în vederea realizării unei constructii, care nu sunt incluse în alta autorizație de construire, este egală cu 3% din valoarea autorizată a lucrărilor. Taxa pentru autorizarea amplasării de chioșcuri, containere, tonete, cabine, spatii de expunere, corpuri și panouri de afișaj, firme și reclame situate pe căile și în spatiile publice este de 7 lei pentru fiecare mp de suprafață ocupată de constructie. Taxa pentru eliberarea autorizatiei privind lucrările de racorduri și branșamente la rețele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie și televiziune prin cablu, este de 11 lei pentru fiecare racord. Taxa specială pentru emiterea avizului de oportunitate este de 100 lei.

Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Sursa stire svnews.ro